Ban #106825
On alexa Emmy
Reason: scam bot
Moderator: karliafangmadonia
Server: pornucopia