γ€˜βœ―β„›π’Άπ’Ύπ“ƒπ“Žβ„¬β„΄ΞΉΞΉβœ―γ€™#1636 log on DuckHunt-πŸ¦†

Discord ID: 487802224534355978
Security score 36.44 High
Total received actions 2
Total given actions 0

Actions recorded on this user:

Ban #28023
On γ€˜βœ―β„›π’Άπ’Ύπ“ƒπ“Žβ„¬β„΄ΞΉΞΉβœ―γ€™
Reason: You are not welcome here
Moderator: Eyesofcreeper
Server: DuckHunt-πŸ¦†
Warn #28022
On γ€˜βœ―β„›π’Άπ’Ύπ“ƒπ“Žβ„¬β„΄ΞΉΞΉβœ―γ€™
Reason: sassing a mod, after being told not to on 3 occasions
Moderator: steefgozercool
Server: DuckHunt-πŸ¦†

Actions created by this user:

No actions were given by this user

Global log information

This is a guild specific log for user γ€˜βœ―β„›π’Άπ’Ύπ“ƒπ“Žβ„¬β„΄ΞΉΞΉβœ―γ€™#1636. You can see a more global log here